4 «Б» (Стрюкова Ю.В.)

Математика.

Дата Тема Ссылка
05.11. Единицы массы. Тонна, центнер (стр.45-46) https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-massi-tonna-centner-klass-umk-shkola-rossii-3458423.html

 

06.11. Единицы времени. Определение времени по часам.

(стр.47)

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-vremeniopredelenie-vremeni-po-chasamklass-klass-3362520.html

 

09.11. Определение  начала, конца  и продолжительности события. Секунда.(стр.49-50) https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sekunda-klass-umk-shkola-rossii-374048.html

 

10.11. Век. Таблица единицы времени.(стр.51-52) https://infourok.ru/prezentaciya_po_uroku_matematikivek._tablica_edinic_izmereniya_vremeni_4_klass-144533.htm

 

11.11. Что узнали. Чему научились. Закрепление пройденного.

(стр.53-55)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/03/15/otkrytyy-urok-po-matematike-v-4-klasse-povtorenie

 

12.11. Страничка для любознательных.(стр.56-57) https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-stranichka-dlya-lyuboznatelnih-klass-889203.html

 

13.11. Сложение и вычитание. Устные и письменные приёмы вычислений. (стр.60-61) https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-ustnie-i-pismennie-priemi-vichisleniy-klass-2344586.html

 

16.11. Нахождение неизвестного слагаемого.(стр.62) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/07/nahozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo-v-uslozhnennom-uravnenii

 

17.11. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. (стр.63) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/11/20/konspekt-uroka-po-matematike-4-klass-tema-nakhozhdenie

 

18.11. Проверочная работа № 4. https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/matematika-4-klass-proverochnye-raboty-volkova-s-i/

 

19.11. Нахождение нескольких долей целого. (стр.64) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley

 

20.11. Решение задач. (стр.65) https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-klass-2285599.html

 

23.11. Решение задач. Закрепление.(стр.66) https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-klass-2285599.html

 

24.11. Сложение и вычитание величин.(стр.67) https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-slozhenie-i-vichitanie-velichin-klass-umk-shkola-rossii-741085.html

 

25.11. Закрепление пройденного. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.(стр.68) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/11/20/konspekt-uroka-po-matematike-4-klass-tema-nakhozhdenie

 

26.11. Контрольная работа № 4  по теме «Сложение и вычитание». https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/11/10/kontrolnaya-rabota-dlya-uchenikov-4-klassa-po-teme-velichiny

 

27.12. Анализ контрольной работы. Решение задач. (стр.72) https://infourok.ru/analiz-kontrolnoj-raboty-po-matematike-4-klass-4273901.html

 

30.11. Что узнали. Чему научились. Закрепление пройденного.

(стр.69)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/03/15/otkrytyy-urok-po-matematike-v-4-klasse-povtorenie

 

 

Русский язык.

Дата Тема Ссылка
05.11. Распознавание падежей имен существительных (стр.79-81) https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-raspoznavanie-padezhey-imyon-suschestvitelnih-1517921.html

 

06.11. Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей (стр.82-83) https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uprazhnenie-v-raspoznovanii-iminitelnogo-roditelnogo-vinitelnogo-padezhey-klass-619879.html

 

09.11. Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в родительном, винительном и дательном падеже (стр.84-85) https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-uprazhnenie-v-raspoznavanii-odushevlyonnih-imyon-suschestvitelnih-v-roditelnom-vinitelnom—2405538.html

 

10.11. Упражнение в распознавании имен существительных в  и творительном и   предложном падежах.  Несклоняемые имена существительные (стр.86-88). https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/16/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-tema-uroka-uprazhnenie

 

11.11. Три склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен существительных. (стр.89-90) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/02/24/urok-po-russkomu-yazyku-tri-skloneniya-imen

 

12.11. Упражнение в распознавании имен существительных первого склонения. (стр.91-92) https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-uprazhnenie-v-raspoznavanii-imen-suschestvitelnih-go-skloneniya-klass-818899.html

 

13.11. Сочинение по репродукции картины Аркадия Александровича Пластова «Первый снег»  (стр.92) https://infourok.ru/prezentaciya-sochinenie-po-reprodukcii-kartini-hudozhnika-aaplastova-perviy-sneg-1895761.html

 

16.11. Анализ сочинения. Второе склонение имен существительных.(стр.93-94) https://infourok.ru/e-sklonenie-imyon-suschestvitelnih-1514682.html

 

17.11. Упражнение в распознавании имен существительных второго склонения (стр.95-96) https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uprazhnenie-v-raspoznavanii-imen-suschestvitelnih-vtorogo-skloneniya-3008095.html

 

18.11. Третье склонение имен существительных (стр.96-98) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/12/23/urok-russkogo-yazyka-4-klass-umk-shkola-rossii-tema-3-e-0

 

19.11. Упражнение в распознавании имен существительных третьего склонения (стр.98-99) https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_uprazhnenie_v_raspoznavanii_suschestvitelnyh_3_skloneniya_4-145077.htm

 

20.11. Обобщение знаний о типах склонения (стр.100-101) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/04/urok-puteshestvie-po-teme-obobshchenie-znaniy-o-tipakh

 

23.11. Обучающее  изложение по тексту Н. Сладкова (стр.101) https://infourok.ru/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-4-klass-tema-podrobnoe-izlozhenie-po-rasskazu-n-sladkova-popolzen-4281817.html

 

24.11. Анализ изложения. Обобщение знаний об именах существительных трех склонений (стр.102-104) https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-znaniy-ob-imenah-suschestvitelnih-tryoh-skloneniy-1388264.html

 

25.11. Именительный и винительный падежи (стр.105-107) https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-imenitelniy-i-vinitelniy-padezhi-klass-3399248.html

 

26.11. Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже (стр.107-109) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/05/30/pravopisanie-okonchaniy-imyon-sushchestvitelnykh-v

 

27.11. Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен существительных (стр.111-113). https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/04/18/rya-4-kl-imenitelnyy-roditelnyy-i-vinitelnyy-padezhi

 

30.11. Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже (стр.113-114) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/06/pravopisanie-okonchaniy-imyon-sushchestvitelnykh-v-0

 

 

Окружающий мир.

Дата Тема Ссылка
05.11. Зона степей.

(стр.110-117)

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-zona-stepey-klass-1087997.html

 

11.11. Пустыни.

(стр.118-125)

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-pustinya-klass-883249.html

 

12.11. У Черного моря.

(стр.126-134)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/28/konspekt-prezentatsiya-uroka-okruzhayushchego-mira

 

18.11. Проверочная работа №2. https://infourok.ru/proverochnie-raboti-okruzhayuschiy-mir-pleshakov-klass-1541036.html

 

19.11. Наш край.

(стр.135-138)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/05/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-poverkhnost

 

25.11. Поверхность нашего края.

(стр.139-144)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/05/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-poverkhnost

 

26.11. Поверхность нашего края.

Экскурсия.

https://infourok.ru/konspekt-uroka-ekskursii-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-poverhnost-nashego-kraya-1714965.html

 

 

Литературное чтение.

Дата Тема Ссылка
05.11. А.П. Чехов «Мальчики».(стр.123-127) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/17/a-p-chekhov-malchiki

 

06.11. А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказ – герои своего времени.(стр.128-133) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/17/a-p-chekhov-malchiki

 

09.11. Пересказ рассказа А.П. Чехова «Мальчики».(стр.133-134) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/17/a-p-chekhov-malchiki

 

10.11. Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».

(стр.135-136)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/26/prezentatsiya-k-obobshchayushchemu-uroku-literaturnogo-1

 

11.11. Оценка достижений.  Проверочная работа №2. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/01/01/otsenka-dostizheniy-proverochnaya-rabota-po-literaturnomu

 

12.11. Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.(стр. 137) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/26/prezentatsiya-k-obobshchayushchemu-uroku-literaturnogo-1

 

13.11. Лирика Ф.И. Тютчева. «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». (стр.138-140) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/01/fi-tyutchev-eshchyo-zemli-pechalen-vid-kak-neozhidanno-i-yarko

 

16.11. А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь».(стр.141-142) https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-aafet-vesenniy-dozhdbabochka-717896.html

 

17.11. Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»

Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот…». (стр.143-144)

https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-s-prezentaciey-po-chteniyu-na-temu-e-a-baratinskiy-vesna-vesna-kak-vozduh-chist-i-gde-sladkiy-shepot-1338043.html

 

18.11. А.Н. Плещеев «Дети и птичка».(стр.145) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/13/a-n-pleshcheev-deti-i-ptichka-ritm-stihotvoreniya

 

19.11. И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» (стр.146) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/05/29/poeticheskaya-tetrad-isnikitin-v-sinem-nebe-plyvut-nad-polyami

 

20.11. Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…».(стр.147-148) https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-nanekrasov-shkolnik-v-zimnie-sumerki-nyanini-skazki-klass-2333233.html

 

23.11. Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…».

(стр.148-149)

https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-nanekrasov-shkolnik-v-zimnie-sumerki-nyanini-skazki-klass-2333233.html

 

24.11. И.А. Бунин «Листопад». Картины природы.

(стр.150-151)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/18/iabunin-listopad-0

 

25.11. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

(стр.152-154)

https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-igra-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-poeticheskaya-tetradchast-klass-695416.html

 

26.11. Проверочная работа №3. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/12/16/testy-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass

 

27.11. Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».1 часть.(стр.155-158) https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-znakomstvo-s-nazvaniem-razdela-prognozirovanie-ego-soderzhaniya-vfodoevskiy-gorodok-v-t-3394247.html

 

30.11. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 2 часть.

(стр.159-162)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/07/literaturnoe-chtenie-1

 

 

Основы православной культуры и светской этики.

Дата Тема Ссылка
09.11. Пасха.(стр.39-44) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/12/14/orkse-urok-paskha-i-prezentatsiya

 

16.11. Православное учение о человеке.

(стр.45-50)

https://infourok.ru/urok_po_kursu_orkse_pravoslavnoe_uchenie_o_cheloveke-438897.htm

 

23.11. Совесть и раскаяние.

(стр.51-57)

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-na-temu-sovest-orkse-2069343.html

 

30.11. Заповеди.

(стр.58-60)

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/12/03/desyat-zapovedey-bozhikh